Om RLTN

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne og forhandle overenskomster for praksissektoren. Nævnet kan bemyndige såvel de enkelte medlemmer af nævnet samt sekretariatet for nævnet til at forhandle med de forhandlingsberettigede organisationer. Dog skal retningsliner for forhandlingerne fastlægges af nævnet, og de forhandlede resultater skal ligeledes forelægges for nævnet og godkendes, inden de træder i kraft.

Nævnet består af ni medlemmer og stedfortrædere for disse. De fem regioner indstiller hvert ét medlem, KL indstiller to medlemmer mens Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet hver indstiller ét medlem.

Danske Regioner varetager sekretariatsbistanden for RLTN. Det betyder, at Danske Regioner forbereder og behandler de sager, som skal forelægges for nævnet, varetager løbende sager i forbindelse med de indgåede overenskomster og aftaler efter de retningslinier, som nævnet har fastlagt. Sekretariatet for RLTN refererer direkte til nævnet og er uafhængig af Danske Regioners øvrige virksomhed. 


Læs bekendtgørelsen om RLTN her
Læs tilføjelse til bekendtgørelsen om RLTN her

 

 

Læs mere

Danske Regioner:
www.regioner.dk

KL:
www.kl.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:
www.sum.dk

Finansministeriet:
www.fm.dk

Moderniseringsstyrelsen:
www.modst.dk