Fonden for Almen Praksis

Fonden for Almen Praksis er etableret af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med det formål at styrke eksisterende udviklings- og driftsaktiviteter inden for kvalitet, faglighed, efteruddannelse og forskning.

Fonden støtter herudover andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.

Fonden understøtter og finansierer således kvalitetsudvikling, efteruddannelse, forskning og faglig udvikling inden for almen praksis i Danmark, idet fonden skal anvende de i overenskomsterne afsatte midler til opfyldelse af følgende, separate formål:

  • Facilitere kvalitetsudviklingen i almen praksis samt støtte andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Fremme forskningen i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt. Fonden understøtter forskningen dels via driften af fire forskningsenheder samt en årlig forskningspulje. 
  • Finansiere efteruddannelsesaktiviteter i almen praksis, såvel den selvvalgte efteruddannelse som den systematiske. 
  • Understøtte et Fagligt Råd, som rådgiver bestyrelsen for fonden og sekretariatet vedrørende faglig udvikling i almen praksis.

Under fonden er der ud over Fagligt Råd nedsat tre rådgivende råd:

  1. et Forskningsudvalg, der har til opgave at vurdere ansøgninger til Fondens forskningspulje
  2. et Fagligt Efteruddannelsesudvalg, der primært har til opgave at træffe afgørelser om godkendelse af ansøgninger om refusion efteruddannelsesformål, selvvalgt og systematisk efteruddannelse samt komme med forslag til temaer for den systematiske efteruddannelse.
  3. Multipraksisundersøgelsesudvalget, som har til opgave at vurdere ansøgninger om dækning for tabt arbejdsfortjeneste til læger, der deltager i forskningsprojekter.

Ansøgningsfrister

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsrunden 2018 vedr. forskningsprojekter er nu åben.

Ansøgningsfristen er fredag den 31. august 2018 kl. 12.00.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anette Ernst Seehusen
Kontakt

Hvis du vil vide mere

CHL.png