Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse

Kiropraktorfonden er oprettet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF)


Fonden har bl.a. til formål:

  • At etablere det økonomiske grundlag for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense (NIKKB)
  • at fremme kiropraktisk forskning
  • at yde tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer
  • at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis. Ansøgere skal være opmærksomme på, at der også bevilges midler til transport og forplejning i forbindelse med efteruddannelse i udlandet.

Specifikt omkring forskningsprojekter
Fondsbestyrelsen har besluttet, at der ved ansøgning om støtte til Ph.d projekter alene ydes delvis støtte, idet fondens bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at der ligeledes søges støtte andre steder.

Specifikt omkring efteruddannelse
Af fondens midler til efteruddannelse uddeles på nuværende tidspunkt stipendier inden for fire fastlagte fagområder samt studielegater til erhvervelsen af en masteruddannelse inden for to bestemte områder.

Fagområder:

  • Kommunikation (eksempelvis ved patientrelationen eller ved tværfaglig kommunikation) 
  • Billeddiagnostik (eksempelvis ved røntgen, ultralydsskanning, MR og lignende)
  • Manuelle behandlingsteknikker 
  • Rehabilitering

Masterområder:

  • Erhvervelse af en master i kvalitet og ledelse
  • Erhvervelse af en master i rehabilitering

Læs mere:

ECCRE
Kiropraktorfonden har, sammen med den europæiske kiropraktorunion, etableret European Center for Chiropractic Research Excellence (ECCRE) til opstart 1. januar 2016. Kiropraktorfonden bidrager til finansieringen af ECCRE og har udpeget to repræsentanter til ECCRE’s bestyrelse.

Ansøgningsproceduren

1. ansøgningsrunde 2018 er nu åben. Ansøgningsfristen er torsdag den 1. marts 2018 kl. 12.00.

2. ansøgningsrunde 2018 åbner medio marts 2018. 

Når du søger midler fra fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema via Efond.

Det anbefales, at du læser vejledningen, inden du starter på din ansøgning, så du på forhånd er bekendt med de krav, der er til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema finder du nedenfor.

Såfremt du modtager en bevilling fra fonden, skal du være opmærksom på, ​at du ved projektets afslutning skal aflevere et dokumenteret regnskab. Regnskabet skal indsendes med en revisorpåtegning. Du kan i din ansøgning tilføje udgifter til revisor.

Regnskabsinstruks
Har du modtaget en bevilling fra fonden, skal du ved projektets eller uddannelsens afslutning fremsende et dokumenteret regnskab.

Læs mere herom i regnskabsinstruksen.
• Regnskabsinstruks inkl. bilag 

 

Læse mere:

Vejledning til ansøgningsskema

Her finder du:

Ansøgningsskema og support

Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning.

 

Hjælp og support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema, kan du kontakte Dorthe Helbo