Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis

Her kan du finde informationer om fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis

Kvalitets- og forskningsprojekter

Fondens formål er at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis for dem, der har overenskomst på praksisområdet ved, efter nærmere fastsatte regler, at yde tilskud til:

  • speciallægers efteruddannelse
  • kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter
  • forskningsprojekter efter ansøgning fra praktiserende speciallæger, regioner, forskere eller andre
  • og andre projekter, som fremmer den faglige udvikling inden for speciallægepraksis


Fondens bestyrelse tager stilling til tildeling af midler fra et fagligt udvalg bestående af 4 personer udpeget af bestyrelsen. Kvalitetsprojekter vil desuden blive forelagt projektsekretariatet for det nationale kvalitetsprojekt for speciallægepraksis.

Læs mere:

• Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis – Vedtægter

Ansøgningsproceduren
1. ansøgningsrunde 2018 er nu åben. Ansøgningsfristen er tirsdag den 17. april 2018 kl. 12.00.

2. ansøgningsrunde 2018 åbner ultimo april 2018.

Når du søger midler fra fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema via Efond.
Det anbefales, at du læser vejledningen, inden du starter på din ansøgning, så du på forhånd er bekendt med de krav, der er til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema finder du nedenfor.

Såfremt du modtager en bevilling fra fonden, skal du være opmærksom på, at du ved projektets afslutning skal aflevere et dokumenteret regnskab. Regnskabet skal indsendes med en revisorpåtegning. Du kan i din ansøgning tilføje udgifter til revisor.

Op til ansøgningsfristerne annonceres i Ugeskrift for Læger og på FAS’ hjemmeside samt på www.rltn.dk

Regnskabsinstruks
Har du modtaget en bevilling fra fonden, skal du ved projektets eller uddannelsens afslutning fremsende et dokumenteret regnskab.

Læs mere herom i regnskabsinstruksen.
• Regnskabsinstruks inkl. bilag 

Læs mere:

Vejledning til ansøgningsskema

Her finder du:

Ansøgningsskema og support

Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning.

 

Hjælp og support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema, kan du kontakte Dorthe Helbo.