Kvalitets- og Efteruddannelses- fonden for fodterapi

Fodterapifonden er oprettet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fodterapeuter i 2015

Fonden har følgende formål:

  • at arrangere og formidle efteruddannelses-aktiviteter for fodterapeuter
  • at understøtte og sikre kvalitet på fodterapeutområdet

Uddannelsesaktiviteterne skal bidrage til at fremme den forebyggende indsats ved fodterapi og understøtte faglig udvikling og opkvalificering inden for områder, hvor bestyrelsen vurderer, at der er behov for et fagligt løft. Fondens aktiviteter skal understøtte de faglige specialer, som er dækket af den til enhver tid gældende aftale på det fodterapeutiske område, og skal bidrage til at skabe sammenhæng i det sundhedsfaglige tilbud til de relevante patientgrupper på tværs af sygehuse, praksissektor og kommunale sundhedstilbud i hver region. Fondens aktiviteter skal endvidere understøtte ensartet høj faglighed på tværs af landet.

Fonden ledes af en bestyrelse på fire personer. Formand er Carsten Rabe Kvist, kontorchef i Region Nordjylland og næstformand er Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Følgende kan søge aktivitets- og uddannelsesmidler fra fonden:

  • Danske Fodterapeuter
  • Regionerne
  • Fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten

Andre interesserede ansøgere skal søge gennem den respektive region. Fodterapeuter kan IKKE søge om tilskud til individuelle aktiviteter, herunder deltagelse i kurser, fagdage, etc.
Ansøgningsfristerne er henholdsvis den 1. marts og den 1. september.

Læs mere:


Ansøgningsproceduren

1. ansøgningsrunde 2018 er nu åben. Ansøgningsfristen er torsdag den 1. marts 2018 kl. 12.00.

2. ansøgningsrunde 2018 åbner medio marts 2018. 

Når du søger midler fra fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema via Efond.

Det anbefales, at du læser vejledningen, inden du starter på din ansøgning, så du på forhånd er bekendt med de krav, der er til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema finder du nedenfor.

Såfremt du modtager en bevilling fra fonden, skal du være opmærksom på, at du ved projektets afslutning skal aflevere et dokumenteret regnskab. Regnskabet skal indsendes med en revisorpåtegning. Du kan i din ansøgning tilføje udgifter til revisor.

Regnskabsinstruks
Har du modtaget en bevilling fra fonden, skal du ved projektets eller uddannelsens afslutning fremsende et dokumenteret regnskab.

Læs mere herom i regnskabsinstruksen.
• Regnskabsinstruks inkl. bilag

Læs mere:

Vejledning til ansøgningsskema

Her finder du:

Ansøgningsskema og support

Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning.

 

Hjælp og support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema, kan du kontakte Dorthe Helbo