Midler til fællesforanstaltninger på tandlægeområdet

Tandlægefonden - også kaldet Midler til fælles foranstaltninger på tandlægeområdet - er etableret af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen med det formål at yde støtte til efteruddannelse samt tandsundhedsfremmende forskning og andre aktiviteter.

Tandlægefonden kan efter ansøgning yde tilskud til efteruddannelse og forskningsprojekter, som falder inden for fondens formål.

Hvilke aktiviteter kan der ydes tilskud til?
Midler til fælles foranstaltninger på tandlægeområdet kan efter ansøgning yde tilskud til efteruddannelse og forskningsprojekter, som falder inden for fondens formål. 
Formålet er, at yde støtte til tandsundhedsfremmende forskning og andre aktiviteter med tandsundhedsfremmende formål.

Endvidere gives tilskud til at nedsætte deltagerafgiften på faglige kurser for tandlæger beskæftiget i privat praksis.

Hvordan søges der om midler fra fonden?
Der skal anvendes ansøgningsskema ved ansøgninger om støtte til forskningsprojekter.

Ansøgningsfrist til forskning er 15. september.
Ansøgningsfrist til efteruddannelse er 1. marts og 15. september.

Ansøgningsproceduren

1. ansøgningsrunde 2018 vedr. efteruddannelse er nu åben. Ansøgningsfristen er torsdag den 15. marts 2018 kl. 12.00.

2. ansøgningsrunde 2018 åbner ultimo marts 2018.

Når du søger midler fra fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema via Efond.

Det anbefales, at du læser vejledningen, inden du starter på din ansøgning, så du på forhånd er bekendt med de krav, der er til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema finder du nedenfor.

Såfremt du modtager en bevilling fra fonden, skal du være opmærksom på, at du ved projektets afslutning skal aflevere et dokumenteret regnskab. Regnskabet skal indsendes med en revisorpåtegning. Du kan i din ansøgning tilføje udgifter til revisor.

Regnskabsinstruks
Har du modtaget en bevilling fra fonden, skal du ved projektets eller uddannelsens afslutning fremsende et dokumenteret regnskab.

Læs mere herom i regnskabsinstruksen.
• Regnskabsinstruks inkl. bilag

 

 

Læs mere:

Vejledning til ansøgningsskema

Her finder du:

Ansøgningsskema og support

Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning.

 

Hjælp og support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema, kan du kontakte Dorthe Helbo