Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

RLTN har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne og forhandle overenskomster for praksissektoren

Nævnet består af ni medlemmer og stedfortrædere for disse. De fem regioner indstiller hvert ét medlem, KL indstiller to medlemmer mens Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet hver indstiller ét medlem.

Se nedenfor, hvem der er medlemmer og stedfortrædere for disse.

Læs mere:

Medlemmerne af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Hovmarksvej 108

8700 Horsens

Mobil: 2360 2768

Mail: kuhnau@rr.rm.dk

Kratholmvej 62

5260 Odense S

Mobil: 2920 1800

Mail: bo.libergren@rsyd.dk

Birkhøjterasserne 435F

3520 Farum

Mobil: 2341 0157

Mail: ms@regionh.dk

Fresiavænget 42

7730 Hanstholm

Mobil: 3034 7450

Mail: svend.Heiselberg@rn.dk

Bjergstedvej 30

4460 Snertinge

Mobil: 2037 0105

Mail: peij@regionsjaelland.dk

Landgreven 4

1017 København K

Tlf.: 2913 1753

Mail: linni@modst.dk

Holbergsgade 6

1057 København K

Tlf.: 7226 0095

Mail: des@sum.dk

Bygaden 2

2630 Taastrup

Tlf.: 4399 3898

Mail: borgmester@htk.dk

Nordmarks Allé

2620 Albertslund

Tlf.: 4368 6001

Mobil: 4050 8507

Mail: steen.Christiansen@Albertslund.dk

Læs mere:

Stedfortrædere for medlemmerne af Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Stedfortræder for Anders Kühnau

Stedfortræder for Bo Libergren

Stedfortræder for Marianne Stendell

Stedfortræder for Svend Heiselberg

Stedfortræder for Peter Jacobsen

Stedfortræder for Michael Ziegler

Stedfortræder for Steen Christiansen

Stedfortræder for Linda Nordstrøm Nissen

Stedfortræder for Jakob Krogh