Psykologhjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2017 for Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp

Landssamarbejdsudvalget for psykologhjælp

  • Torsdag den 14. sept. Kl. 14-16 (formøde kl.13.30-14)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landsamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Frederikke Ingeborg Birk Lyngby