Mødeplaner for Sekretariatsgruppen forRegionernes Lønnings- og Takstnævn

Sekretariatsgruppen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn afholder møde ca. en gang om måneden

Sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn refererer direkte til nævnet og er uafhængig af Danske Regioners øvrige virksomhed.  

Mødeplan for 2017:

Onsdag den 18. januar 2017, kl. 08.30

Onsdag den 22. februar 2017, kl. 12.00

Mandag den 6. marts 2017, kl. 13.00 (ekstraordinært møde)

Tirsdag den 4. april 2017, kl. 13.00

Tirsdag den 2. maj 2017, kl. 13.00

Onsdag den 14. juni 2017, kl. 08.30 i KL

Tirsdag den 15. august 2017, kl. 13.00 - Aflyst

Torsdag den 21. september 2017, kl. 13.00

Tirsdag den 10. oktober 2017, kl. 13.00

Tirsdag den 7. november 2017, kl. 13.00

Tirsdag den 28. november 2017, kl. 13.00