Mødeplan for Fodterapi

Nedenfor finder du mødedatoer i 2018 for Landssamarbejdsudvalget for fodterapi

Landssamarbejdsudvalget for fodterapi

  • Fredag den 9. marts kl. 12-15 (formøde kl. 10-12)
  • Tirsdag den 11. sept. kl. 12-15 (formøde kl. 10-12)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontaktperson: Astrid Helledi Steensen og Páll Scheel

Fodterapifonden

  • Onsdag den 21. marts kl. 10-12 (formøde kl. 09-10)
  • Tirsdag den 6. nov. kl. 10-12 (formøde kl. 09-10)

Kontaktperson: Astrid Helledi Steensen og Páll Scheel