Mødeplan for Fysioterapi

Nedenfor finder du mødedatoer i 2018 for Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi og Fysioterapipraksisfonden

Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi 

Møder i 2018 er endnu ikke fastlagt.

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Landssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

Kontakt Astrid Helledi Steensen eller Pia Lund Lunøe

Fysioterapipraksisfonden

Møder i 2018 er endnu ikke fastlagt.

Kontaktperson: Astrid Helledi Steensen