Mødeplan for Speciallægehjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2018 og 2019 for specialægelandssamarbejdsudvalget og Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Speciallægelandssamarbejdsudvalget i 2018 og 2019

  • Torsdag den 1. marts 2018 kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Torsdag den 28. juni 2018 kl. 09.30-13.30 (formøde fra kl. 09.30-10.30)
  • Torsdag den 6. sept. 2018 kl. 14-16 (formøde kl. 13-14) Aflyst, skriftlig votering
  • Onsdag den 12. dec. 2018 kl. 14-16 (formøde kl. 13-14)
  • Fredag den 8. marts 2019 kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Torsdag den 6. juni 2019 kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Torsdag den 12. sept. 2019 kl. 14-16 (formøde kl. 13-14)
  • Torsdag den 12. dec. 2019 kl. 15-17 (formøde kl. 14-15)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Speciallægelandssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

 Kontaktperson: Cecilie Heerdegen Leth

Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis i 2018

  • Onsdag den 27. juni kl. 16-18 
  • Torsdag den 13. dec. kl. 15-17 

Kontaktperson: Cecilie Heerdegen Leth