Mødeplan for Speciallægehjælp

Nedenfor finder du mødedatoer i 2018 for specialægelandssamarbejdsudvalget og Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Speciallægelandssamarbejdsudvalget

  • Torsdag den 1. marts kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Onsdag den 27. juni kl. 14-16 (formøde fra kl. 13-14)
  • Onsdag den 12. sept. kl. 14-16 (formøde kl. 13-14)
  • Onsdag den 12. dec. kl. 14-16 (formøde kl. 13-14)

Tidsfrist: For at en sag kan komme på et møde i Speciallægelandssamarbejdsudvalget, skal sagen være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.

 Kontaktperson: Lars Mørck Jarl eller Cecilie Heerdegen Leth

Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Møderne afholdes samtidig med Speciallægelandssamarbejdsudvalgets møder i juni og december.

Kontaktperson: Cecilie Heerdegen Leth